Türkiyeli tabirini nasıl anlamalıdır?
Normal bir tabirdir. Türk bir ırktır. Türkiyeli ise bir memleketin halkını ifade eder. Umumiyetle gayrı Türk unsurların kullandığı bir tabirdir. Bazıları nasıl Fransalı değil Fransız, İtalyalı değil İtalyan deniyorsa, Türkiyeli yerine Türk denmesi lazım geldiğini söyler. Resmi kaide, “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür” der. Ancak sosyolojik, tarihi, antropolojik hakikatler farklıdır. Türkiye’de yaşayan halkın, takriben beşte dördü Türktür. Bunlar ırk olarak halis Türk olmasa bile, kendisini bu millete mensup kabul etmektedir. Bunun haricindeki toplulukların en kalabalığı Kürtler, ardından Araplardır. Çerkez, Arnavut, Boşnak, Gürcü ve Lazlar da bunu takip eder. Bunların kendilerini Türk olarak ifade etmesi beklenmez. Ama vatandaşlık bağını ifade için kullanılmasında da beis olmasa gerektir.


21 Ocak 2023 Cumartesi
Alakalı Başlıklar