Osmanlı Devletinde farklı mezheplerde insanlar yaşıyordu. Mahkeme hangi mezhebe göre karar verirdi?
Osmanlı Devleti'nin resmi mezhebi Hanefi mezhebidir. Ancak ahval-i şahsiye (şahıs, aile ve miras) davalarında Hanefi mezhebinin yaygın olmadığı yerlerde davanın tarafları aralarında anlaşarak kendi mezhebine göre hüküm verilmesini isteyebilir. Bu takdirde Hanefi kadısı o mezhepten bir naip vazifelendirir. Davaya o kendi mezhebine göre bakıp neticelendirir.
15 Ocak 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar