Hazret-i Ali ile Hazret-i Muaviye arasındaki meselede Hazret-i Muaviye’nin haklı olduğunu söyleyen alimler var mıdır?
O devirde sahabenin bir kısmı Hazret-i Ali’nin, daha büyük bir kısmı Hazret-i Muaviye’nin yanında yer aldı. Daha büyük kısmı da bitaraf kaldı. Sonra gelen âlimlerin ekserisi Ammar hadisi sebebiyle Hazret-i Ali’nin haklı olduğunu; bazısı da bu hadisi tevil ederek Hazret-i Muaviye’nin haklı olduğunu söylediler.


15 Ocak 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar