Padişahın mesela bir köyü birine veya üç köyü bir camiye vermesinin manası nedir?
Padişah, devlet hazinesine ait bir malı bedelsiz olarak kimseye veremez, kendisi de alamaz. Beytülmalden alacağı olan kişi veya cihetlere bu köyün gelirini tahsis edebilir. Bu, o demektir.


8 Ocak 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar