Selçuklularda heykel ananesinin devam ettiği doğru mudur?
İran ve Anadolu’daki tektük bazı bazı mimari kalıntılardaki canlı resim ve heykellerinden böyle kanaate varanlar olmuş ise de, bunlar hakikaten Selçuklulardan kalmış olsa bile istisnaidir.


8 Ocak 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar