Ticaret için birine vekalet verilse, bu kişinin zulmü veya fıskından müvekkil mesul müdür?
Müvekkilin işini yaparken gayrı meşru hareket ederse, müvekkil mesuldür. Kendi işi sayılır. Başka işlerinde böyle yapıyorsa müvekkil mesul değildir. Bu vekilin kendi işidir. Ama böyleleri ile muamele yapmamak lazımdır.


8 Ocak 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar