Darülbağy ne demektir?
Meşru iktidara kendilerince haklı gördükleri bir sebebe binaen ayaklananların iktidarı ele geçirdiği, ama şer’î hükümleri kaldırmadığı yere denir. Mesela 1908-1918 arası Osmanlı Devleti böyledir.


8 Ocak 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar