İsraf ve tebzir aynı şey midir?
İsraf, sarfetmek; tebzir ise dağıtmak, saçmak demektir. Birbirinin müteradifidir. Aradaki fark çok dakiktir. Hakkında ihtilaf da çoktur. Umumiyetle israf, aslı mübah olan bir şeyde aşırı harcamak; tebzir ise günah olan yere harcamak manasına gelmektedir. İkisi de Kur’an-ı kerimde bu manalarla geçer.


4 Ocak 2023 Çarşamba
Alakalı Başlıklar