Tarihte doğrudan veya dolaylı olarak hükümete karşı gelen evliyaların varlığını nasıl anlamalıdır?
Meşru olsa da olmasa da, doğrudan veya dolaylı da olsa, hükümete isyan caiz değildir. Kendini ve müslümanları tehlikeye atmak haramdır. Hakiki alimler bunu bilir ve kaçınır. Evliya ise zaten manevi sultanlığa hayran olduğu için, dünya sultanlığına itibar etmez. Buna dair rivayetler doğru olmayabilir. Bir kimse alim veya evliya da olsa günah işleyebilir. Bu kişiler alim veya evliya olmayabilir.


2 Ocak 2023 Pazartesi
Alakalı Başlıklar