Bir kimse, ezberinden veya yüzünden Kur an-ı kerim okumak, kabirleri ziyaret etmek, ölü defnetmek, ezan veya kamet okumak, mescide girmek veya [abdesti bozulan kimse için mescidden] çıkmak veya mushafa el sürmek gibi şeylerden birine niyyet ederek teyemmüm yapmış olsa, o teyemmümle namaz da kılabilir mi?
Niyetini bu işe tahsis etmişse yapamaz. Zira bunların sıhhati taharete bağlı değildir. Namaz için veya hadesten taharet niyetiyle teyemmüm edilir.


31 Ekim 2012 Çarşamba
Alakalı Başlıklar