Bir kimse geride zevcesini, biri küçük 2 oğlan ve 1 kız bıraksa mirası nasıl taksim edilir?
1/8 zevce, geri kalan 7 hisse, 2 hisse oğluna, birer hisse de kızlara gider. Oğul % 43,75, her bir kız % 21,88, zevce %12,5 alır. Buluğa ermemiş varis bulunduğu için rızai taksim yapılamaz, herkese şer’î hissesi verilir.


21 Aralık 2022 Çarşamba
Alakalı Başlıklar