Bir kimse ölse, geride zevcesi, iki kızı ve bir de kendisinden evvel ölen oğlunun oğlu kalsa, ölmeden evvel, şu dükkanımı, torunuma veriniz demiş olsa, ne lazım gelir?
Bu kişinin mirasının, 1/8 zevceye, 2/3 kızlara ve gerisi de toruna aittir. Bir kimsenin varisine yaptığı vasiyeti yerine getirmek icap etmez. Ancak diğer varisler kabul ederse olur. Varislerden biri ister, diğeri istemezse, isteyen varis, dükkandan hissesine düşeni o çocuğa verebilir.


18 Aralık 2022 Pazar
Alakalı Başlıklar