Bir müslümanın, darülharbde oturması caiz değilse, bugün Almanya ve sair memleketlerde yerleşen müslümanların vaziyeti nasıl olacaktır?
Darülislamdan yerleşmek niyetiyle darülharbe gitmek caiz değildir. Şimdi darülislam yoktur. Bugün İsviçre, Hollanda, Kanada, İngiltere gibi demokratik memleketler, müslümanlar için yaşamaya elverişlidir. Yine de mecbur kalmadıkça müslümanların yaşamadığı memleketlere yerleşmemelidir.


18 Aralık 2022 Pazar
Alakalı Başlıklar