Neden bir çok ehli sünnet âlimi siyasi İslama aldanmıştır?
Hakiki ehl-i sünnet alimi olsa, aldanmaz. Zira tarih boyu hakiki alimler siyasete karışmamıştır. Bunlar, zamanın şartları icabi halkın alim zannettiği din adamı veya basit hocalardır. İlmî noksanlık, mürşit görmemişlik, nefsine düşkünlük, makam ve şöhret arzusu bunun sebeplerindendir.


16 Aralık 2022 Cuma
Alakalı Başlıklar