Memleketimizde ırkçılığın bu kadar güçlenmesinin sebebi nedir?
Ulus devletin jargonu budur. Hakim ırk vardır, diğerleri azınlık sayılır. Bu ikisi arasında çatışma kaçınılmazdır. İdeoloji bundan beslenir. İnsanlar bununla gazlanır, cemiyete ince ayar bununla verilir. Bunu yapması yadırganacak olan dindar insanlar da aynı tezgahtan geçmiştir. 110 küsur yıldır böyle devam etmektedir.


16 Aralık 2022 Cuma
Alakalı Başlıklar