Gençlerin giderek dinsizleşmesinin sebebi nedir?
Böyle bir neticeye hangi mutalarla (verilerle) ulaştınız bilemeyiz. Haberleşme arttığı için fazla gibi görünebilir. Aksini de söylemek mümkündür. Dine karşı umumi lakaydinin arkasında bir, süratle dijitalleşme, iki, siyasi islamın güçlenmesine reaksiyon yatar.


16 Aralık 2022 Cuma
Alakalı Başlıklar