Yusuf isminin manası nedir?
Bazıları Arapça esef kökünden geldiğini, babasının esef etmesine sebep olduğu için bu isimle anıldığını söylüyorsa da yakıştırmadır. İbrani lisanında artmak, çoğalmak demektir.


9 Aralık 2022 Cuma
Alakalı Başlıklar