Afganistan şu an gerçek şeriati tatbik eden tek ülke midir?
Bunu bilmek mümkün değildir. Orada serbestçe yaşamak, siyasi, adli, sosyal ve iktisadi müesseseleri tetkik etmek icap eder.


9 Aralık 2022 Cuma
Alakalı Başlıklar