Yapı deneticisi, teftişten evvel kazı hakkında tavsiyelerde bulunsa, yapı sahibi de bunları yapsa, ama zarar doğsa kim çeker?
Tavsiyedir, yapı sahibine aittir. Ama müfettişin yaptığı yanlıştır. İlerideki sıfatı için tavsiyesini yapı sahibinin emir telakki etmiş olduğu anlaşılıyor.


9 Aralık 2022 Cuma
Alakalı Başlıklar