Bir kimse ölünceye kadar yaşamak niyet ettiği bir yerde ev yaptırmaya başlasa, bu yer artık vatan-i aslîsi midir, yoksa oraya yerleşmesi mi gerekir?
Bir kimsenin hanımıyla devamlı olarak yaşadığı yer vatan-ı aslîsidir.


24 Ekim 2012 Çarşamba
Alakalı Başlıklar