Literatürdeki galat-ı meşhurlar hayret verici olabiliyor. Sultan III. Selim için biteviye Sultan II. Mahmud’un amcası ifadesi kullanılıyor. Buna ne denir?
Yaşlı erkek akrabaya amca demek adettir. Cahillikten dolayı değilse eğer makul karşılanabilir.


20 Kasım 2022 Pazar
Alakalı Başlıklar