İslam devletinde gayri müslim olup cizye vermek istemeyen kişiye ne tatbik edilir?
Esir statüsüne düşer.


19 Kasım 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar