İslami hassasiyetler cihetiyle adli ve idari hakimlik arasında fark var mıdır?
Farkı yoktur. Türkiye’de veya başka ecnebi memleketlerde hakimlik ve avukatlık yapmak caiz, hatta niyeti düzeltirse sevaptır.
19 Kasım 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar