Bugünki İsrail devletinin soyu Hazar Türklerinden mi geliyor?
Hayır. Hazarlar Yahudi idi. Şarki Avrupa Yahudilerinin haylisi bunların soyundandır. İsrail’i kuranlar Beni İsrail’in 2 kabilesinin soyundan gelenler ile bunlara iltihak eden kavimlerden teşekkül eden bir topluluktur.


19 Kasım 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar