Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi’nin Amak-ı Hayal isimli kitabı hakkında ne dersiniz?
Şehbenderzade, son devirde yaşamış itikadı ve istikameti oldukça doğru bir filozof/müelliftir. Bu kitabında insanlığı bir insan suretine dönüştürür. Evvela filozoflara mutluluğun sırrını sorar. Cevaplardan tatmin olmaz. Sonra peygamberlere de aynı suali tevcih eder. Sonra bunun da iyi gelmediğini söyler. Sonra mekana Rasulullah teşrif eder. İnsanlık onu da aynı şeyden dert yanar. O 3 şey söyler: Hayatı olduğu gibi kabullenmek, dertlerine sabır ve ıslahına çabalamak. İnsan, aradığı cevabı bulmuştur. Peygamberleri böyle konuşturmak ve böyle mevzu edinmek caiz mi değil mi, söz götürür. Didaktik olmak ve dine aykırı olmamak kaydıyla bir şey denemez.


19 Kasım 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar