Farz ile vâcib arasındaki ayırdedici en temel hususiyet nedir?
Farz, mânâsı açık âyet-i kerime veya mütevâtir-meşhur sünnet gibi delâleti ve sübutu kat'î delille sabit olur. Vâcib ise, mânâsı açık anlaşılmayan âyet-i kerime veya mütevâtir-meşhur sünnet gibi sübutu kat’i, ama delâleti zannî delille sâbit olur.


20 Ekim 2012 Cumartesi
Alakalı Başlıklar