Din kitaplarında âlimlere hürmet etmekten bahsediliyor. Peki âlim kimdir?
Burada kast edilen takva sahibi din alimleridir. Bugün bunlardan neredeyse kalmamıştır. Dini ilimlerle meşgul olanlardan dünyaya düşkün olmayan ve hali hareketi dine uygun olanlara hürmet etmek kafidir.


1 Kasım 2022 Salı
Alakalı Başlıklar