Enver Paşa Mason muydu?
Jön Türklere destek veren İtalyan Albay Vittorio Elia'nın İstanbul'dan yazdığı 24 Ağustos 1908 tarihli raporda Enver Paşa'nın da partinin (Talat, Sait Halim vs) diğer ekabiri gibi mason olduğunu söylemektedir. 1908 darbesinin ve sonraki icraatların çoğunun arkasında Masonik ideoloji bulunduğu düşünülürse, Mason olmamış olsa bile, bu harekete iştirak edenlerin, hakiki Masonlardan bile daha çok bu yola hizmet ettikleri anlaşılmaktadır. Zaten 1908 darbesini organize eden Makedonya Risorta locasına 1902-1908 arasında iştirak eden 188 kişinin 23’ü II. ve III. orduya mensup subaylardı. Osmanlı Devleti’nde Masonlar üzerine çalışan Thierry Zarcone, 1913’te Bâb-ı Âli Baskını ile başlayan ve 1918 hezimetine kadar devam eden devreyi “Masonik devlet” olarak isimlendirir. Der ki: “Siyasi iktidar 1908’den 1918'e kadar Maşrık-ı Azam-ı Osmani’nin [mason teşkilatı] elindedir. Üçüncü Cumhuriyet devri Fransa'sı ile birçok benzerlik mevzubahistir. O sırada Türkiye’de mason olmak revaçtadır ve ­ülkenin üç güçlü adamı [Enver, Cemal, Talat] da masondur.”


1 Kasım 2022 Salı
Alakalı Başlıklar