Yusuf aleyhisselamın Mısır’da kralın kanununa göre hükmetmesini nasıl anlamalıdır?
Kur’an-ı kerimde muhatabına, Mısır kralının kanunuyla Yahudi kanunu arasında bir muhayyerlik tanıdığı anlatılır. Yusuf aleyhisselam o zaman daha peygamber değildi. Mısır da darülislam değildi. Kaldı ki darülislamda gayrı müslimlere kendi hukukuyla muamele etmek İslamiyete mugayir değildir.


1 Kasım 2022 Salı
Alakalı Başlıklar