İslam dogmatik midir?
Bütün dinler gibi İslamiyetin de dogmatik kısmı vardır. Nasslar (dogmalar), yani Kur’an-ı kerim ve sünnet asla değişmez. Ama bunların alimler tarafından tefsir ve tatbiki ile buna istinaden yapılan ictihadlar ve örfe bağlı hükümler dogmatik değildir, zamana ve zemine göre değişebilir.


18 Ekim 2022 Salı
Alakalı Başlıklar