Elifba yazarı Ali Haydar kimdir?
Bu kişi, ne Mecelle şârihi Ali Haydar Efendi’dir, ne de Nakşi Şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi’dir. Kızanlıklı bir muallimdir. 1883’te doğdu. Almanya’da pedagoji tahsili gördü. Cumhuriyet devrinde maarifte talim terbiye heyeti azası idi. 1956 yılında vefat etti. İttihatçı idi. 1911’te Selanik’te toplanan muallimler kongresinde mekteplerde yeni usul okuma yazma tedrisatınının kolaylaştırılması sadedinde yeni bir elifba yazılması kararlaştırıldı.  Ali Haydar Bey’in hazırladığı elifba çok meşhur oldu.


17 Ekim 2022 Pazartesi