Anne ve babası gayrimüslim olan bir müslümanın namazda rabbenağfir lî ve li-vâlideyye dualarını okuması caiz mi?
Rabbim beni ve anne-babamı mağfiret manasındaki İbrahim suresinin 41. ayetinde geçen duayı namazda ve her zaman okumak müstehabdır. Anne babası gayrı müslim olsa bile okuması caizdir. Bu takdirde dua, herkesin anne ve babası olan Adem aleyhisselam ile Hazret-i Havva’ya gider. (Kurtubi, Razi)


8 Ekim 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar
Dua