Müeyyideler sebebiyle Rusya’dan bazı milletlerarası şirketlerin çıkması üzerine, bunların mamullerini Türkiye’ye iç piyasa adına alıp Rusya’ya satmak caiz midir?
Herkes malını istediğine satabilir.


8 Ekim 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar