Hayzı bitti mi bitmedi mi emin olamayan, mesela hiçbir şey gelmeyip saatlerce sonra kahverengi lekeler gelmeye başlayan kadın ne yapar?
Hayzda, 3 günden önce, kan her kesildiğinde, müstehab vaktin sonunu beklemek vâcibdir. Kan gelmezse, abdest alır; namaz kılar. Akşam kesildiyse oruç tutar. Gündüz kesildiyse Ramazan ayına hürmeten oruç tutar gibi yapar; ama bu orucu kazâ eder. Kan tekrar gelirse, temizlik hükmü bâtıl olur ve namaz ve orucu bırakır. 3 günden sonra ve âdetinden önce kesilirse de böyledir. Ancak her kesildiğinde, namazı gusl alarak kılar. Çünki artık kan 3 günü geçtiğinden hayz nisabına ulaşmıştır. Adetini geçince de böyledir. Ancak gusletmeyi tehir etmek vâcib değil müstehabdır.


8 Ekim 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar