Muhammed Taki Osmani nasıl bir şahsiyettir?
Hindistan’da Diyobend medreselerinde yetişmiş bir yazardır. Ehl-i sünnet olduğu iddiasında olmakla beraber, Diyobendilerin ekserinde görüldüğü üzere kitap ve fikirlerinde İbn Teymiyye ile selefiliğin izleri vardır. Fetvalarına temkinli yaklaşmak icap eder.


8 Ekim 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar