1909’da bedel-i nakdî-yi askerînin kaldırılıp gayrı müslimlerin askere alınması nasıl izah olunur?
Başta Osmanlı unsurlarının eşitliğini göstermek için yapılan bir numara idi. Sonradan askere alınan gayrı müslim vatandaşların eline silah verilmeyip, amele taburlarında ağır işlerde çalıştırıldılar. Subayları da muayyen bir rütbenin üzerine terfi ettirilmedi ve müstakil birlik kumandanlığına tayin edilmedi.


1 Ekim 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar