Tapu harcını rayiç bedel üzerinden göstermemek caiz mi?
40 bin liraya satılan gayrı menkulü tapu harcını az ödemek için 20 lira göstermek dinen mahzurlu değildir. Ama kanunu bilemeyiz. Bilindiği kadarıyla kanun, ne o ne bu, hükümetin tespit ettiği rakamlar üzerinden yapılmasını emreder.


1 Ekim 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar