İşe mazeretsiz olarak gitmeyenin 2 günlük; rapor almışsa 1 günlük yevmiyesi kesiliyor. Hasta olmadığı halde rapor alsa, kesilmeyen 1 günlük ücret haram mıdır ?
Hem bu para, hem de yalan söylemek haramdır.


1 Ekim 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar