İşyerinde çalışan personelin hırsızlık yapmasına göz yuman patron günaha girer mi?
Herkes kendisinden mesuldür. Şartlar müsait ise ikaz eder. Mal kendisinin olduğu için davacı olup olmamak kendi bileceği iştir. Göz yumacaksa, çağırıp çalmamasını, ihtiyacı olunca kendisinden istemesini ihtar eder.
25 Eylül 2022 Pazar
Alakalı Başlıklar