Din kaideleriyle hukuk kaideleri arasındaki fark nedir?
Birinin müeyyidesi ahirette, diğerinin dünyadadır.
25 Eylül 2022 Pazar
Alakalı Başlıklar