Bir iş için sefer mesafesi bir şehre bir aydan fazla kalmak niyeti ile gelse, ama iş beklediği gibi çıkmasa, bir hafta sonra dönmeye karar verse, bu kişi seferi midir?
Seferi değildir. İlk niyet muteberdir.


25 Eylül 2022 Pazar
Alakalı Başlıklar