Taksitleri belirlemeden, bir yılda ara sıra ödemek şartıyla mal satmak câiz midir?

Eğer satış yapılırken taksitle olduğu söylenmemişse, peşin sayılır. Semeni satıcının rızasıyla dilediği zaman öder. Satıcı semeni dilediği zaman isteyebilir. Semen verilmeden malı teslim etmeyebilir. Böyle bir akidde alıcının elime para geçtikçe ödemek veya dilediğim zaman ödemek şartıyla demesi, akdi ifsad eder.  Eğer satış taksitle veya veresiye denilerek yapılmışsa, taksit ve vâdenin bilinmesi gerekmektedir. Nitekim “Semenin tecilinde ve taksitinde müddet malum ve muayyen olmak lâzımdır” (Mecelle madde: 246). Bunlar tayin edildikten sonra, satıcının rızasıyla önce veya sonra ödemesinde mahzur yoktur. Bir sene sonra şu tarihte ödemek şartıyla deyip de bu bir sene içinde muayyen aralıklarla eline para geçtikçe ödemesi akde zarar vermez.
7 Ekim 2012 Pazar
Alakalı Başlıklar