Bazı Mutezile uleması, hadiste olabilir, ama Kur’an-ı kerim âyetlerinde nesh yoktur diyor. Benim kalbim buna meyl ediyor. Bunda beis var mıdır?
Mutezile bir bidat fırkasıdır. Kur’an-ı kerimde neshin meşruluğu, âyet-i kerime ile sabittir. Neshe inanmayan, (Mutezile gibi) tevili varsa küfre düşmez, ama bidat sahibi olur, Ehl-i Sünnet olmaktan çıkar. Tevili yoksa, mesela olur mu böyle şey derse, küfre düşer. Alim olmayanın benim kalbim şuna meyil ediyor deme hakkı yoktur. Fıkıh âlimlerine tâbi olması lazımdır.


15 Eylül 2022 Perşembe
Alakalı Başlıklar