Osmanlıların gayrı müslimlerden haraç ve cizye alması ayrımcılık değil midir?
Cizye, askere gitmemenin mukabili, eli silah tutanlardan alınır. Kadın, çocuk, hasta, yaşlı, sakat ve rahiplerden alınmaz. Haraç ise arazi mahsulleri vergisidir. Aynısını müslümanlar da öder. Şer’î bir nizamda, mesela Osmanlı Devleti’ndeki gayrı müslimler umumiyetle siyasi otoriteye dahil edilmedikleri için ikinci sınıf gibi görünebilir. Ancak sosyal ve ekonomik olarak müslümanlardan daha rahat ve emin pozisyondadır.
6 Eylül 2022 Salı
Alakalı Başlıklar