İslâm beldesinde gayrı müslimlerin mabedine izin veriliyor. 72 fırkanın da ayrı mabed açmasına izin verilir mi?
Müslümanlarla kâfirler aynı statüde değildir. 72 bidat fırkası, Ehl-i sünnet telakkiye göre günahkârdır. Kendilerine ayrı bir statü tanınamaz. Ayrı mabed açamazlar.
6 Eylül 2022 Salı
Alakalı Başlıklar