Müslümana ve zimmîye sövmek günah, harbî kâfire sövmek de böyle midir?
İslâmiyet kâfir de olsa kimsenin kalbini kırmayı men eder. Zimmîye sövmenin dünyevi cezası vardır, çünki İslam devletinin himayesi altındadır; harbîye sövmenin dünyevi cezası yoktur. Aradaki fark bundan ibarettir.


6 Eylül 2022 Salı
Alakalı Başlıklar