Hem adak hem de kaza orucuna niyet eden kişinin orucu hangisi olarak muteber olur?
Kaza orucuna ve (oruç) keffaretine diye niyet ederse, Şeyhayn katında kaza orucu sahih olur. İmam Muhammed tetavvu (nafile) olur dedi. Eğer niyet ettiği iki şeyden hangisi kuvvetli ise ona meyleder. Oruç kazası, oruç keffaretinden kuvvetlidir. (İbn Nüceym, Eşbah)


6 Eylül 2022 Salı
Alakalı Başlıklar