Bir hadis-i şeriften nafile namazların kaza yerine geçeceği anlaşılıyor. Şu halde neden kaza namazı kılınıyor?
Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace, Darimi, Hâkim, gibi muhaddislerin rivayet ettiği hadis-i şerifte, kıyamet günü Müslümanın ilk olarak namazdan hesaba çekileceği, bunlarda noksanı varsa, bunların nafile namazlarıyla ikmal edileceği beyan ediliyor. Bundan kasıt, nafile namazın kaza yerine geçeceği değildir. Farzlardaki kusurların, noksanlıkların nafilelerle ikmal edileceğidir. Bunu fıkıh kitapları, mesela Şernbülali’nin Dürer haşiyesi yazıyor. Nafileler, farz namazların yerine geçmez. Avam hadis-i şeriflere kendi kafasına göre mana veremez.


6 Eylül 2022 Salı
Alakalı Başlıklar