Osmanlı Devleti’nin Arabistan, Kürdistan gibi mıntıkalarında tahsil mahalli lisanda mıydı?
Sibyan mektebleri mahalli lisandadır. Medreselerde ilim lisanı her yerde Arapçadır. Son zamanlarda Arap beldelerinde açılan mekteplerde Arapça kullanılırdı. İttihatçılar bunu yasaklayınca, ihtilal çıktı. Okumuş kesim devlete hakim olan lisanı öğrenir ve mektepte de bunu okur. Yoksa tahsilin beklenen faydası hasıl olmaz.


6 Eylül 2022 Salı
Alakalı Başlıklar