İngilizler süper güç olmalarına rağmen neden Filistin’i Yahudilere bırakıp gittiler?
II. Cihan Harbi'nde İngiltere zayıf düştü, bütün sömürgelerini bırakmak mecburiyetinde kaldı. Artık elde sömürge tutmanın da zaten bir mantığı kalmamıştı. İngiltere, I.Cihan Harbi’nde, o günki siyasi ve ekonomik şartlar altında, Filistin’de bir Yahudi yurdu kurulmasına yardımcı olacağını va’detmiş, sonra buna pişman olmuştu.
4 Ağustos 2022 Perşembe
Alakalı Başlıklar